KuGu Reality

Vyhľadávanie
V ponuke je 34 nehnuteľností.

Maklér mesiaca

3/2018
Bc. Daša KOVAĽOVÁ
Bc. Daša KOVAĽOVÁ
0903 111 877
Ponuka Makléra

Junior manažér

Referencie

Pridaj referenciu

Služby

Veríme, že činnosť realitných služieb by mala byť štandardizovaná a podliehať adekvátnemu vzdelávaciemu procesu. V našej spoločnosti rešpektujeme a preferujeme takýto štandard služieb:

1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom

• osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu a pod.

• analýza a popis stavu nehnuteľnosti

• vyhotovenie fotografií na inzertné účely

• odporúčame vykonať záznam o obhliadke (v prípade spolupráce s inou realitnou kanceláriou, ak bol vyhotovený predtým, nie je nutné opätovné vyhotovenie)

2. Kontrola vlastníckych vzťahov

• kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti

• preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti

• overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá obsahuje:

• presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv

• vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti

• cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)

• stanovenie ceny nehnuteľnosti

• výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu

• všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok

• určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky, 3D scan a pod.)

• doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej zmluve

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

• profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom

• vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky

5. Podpis rezervačnej dohody

• dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy

• zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční

6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy

• musí byť vyhotovená právnikom, príp. notárom

• kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti

• podpis zmluvy na notárskom úrade

• pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva

• realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami

• maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

7. Prevod finančných prostriedkov

• využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

• odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov

• záznam o počte odovzdaných kľúčov

• asistencia realitného makléra

Ďalšie požiadavky súvisiace s činnosťou realitnej kancelárie:

• Reklamačný poriadok

• Vypracovaný štandardný postup spracovania sťažností a reklamácií

• Poistenie realitnej činnosti