Divízia REALITY

Vyhľadávanie
V ponuke je 15 nehnuteľností.

IDENTITA

Skupiny KuGu Partners vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb koncovým klientom v rámci rodinných financií. Sme spoľahlivým partnerom pre reality, úvery a všetky druhy poistenia. Naša spoločnosť sa zaväzuje uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť etickým a zákonným spôsobom. Takéto správanie na všetkých úrovniach našej spoločnosti je nevyhnutné pre náš vlastný úspech. Dobrá povesť spoločnosti je cennou obchodnou devízou. Každý z nás sa musí snažiť o čo najvyšší stupeň osobnej morálky v záujme ochrany tejto hodnoty, preukazovať úctu svojim zmluvným partnerom a klientom spoločnosti. Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobý obchodný úspech našej spoločnosti. Náš spoločný záväzok je správať sa etickým a zákonným spôsobom (Etický kódex) sa musí plniť bez výhrad.